Denný archív: 19. februára 2018


Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave aj v nasledujúcom akademickom roku 2018/2019 ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva.     Termín podanie prihlášky je do 30. apríla 2018.   Pre úspešné podanie prihlášky do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a na Rímskokatolícku […]

Prihláška do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave