Denný archív: 28. februára 2018


Je tu opäť pôst. Obdobie, počas ktorého by sme sa mali postiť nielen navonok, ale hlavne vnútorne. Počas obradu udeľovania popolca nám dáva kňaz na čelo znak kríža so slovami: Kajajte sa a verte evanjeliu alebo Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš. Mali by sme sa pozastaviť […]

Naplňme čas