Konferencia o Veritatis splendor aj s kardinálom Müllerom


V utorok 6.2.2018 sa v aule Benedikta XVI. uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom: Aktuálne otázky ľudskej mravnosti. Konala sa pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska. Jej predseda bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský úvodným príhovorom pripomenul aktuálnosť významnej Veritatis splendor od sv. Jána Pavla II. Obsah, posolstvo a aktuálne výzvy tejto encykliky môžeme vnímať aj po dvadsiatich piatych rokoch od jej vydania. Encykliku vnímame v jednom z jej hlavných posolstiev a to zodpovednosti za formovanie svedomia. Zvlášť pre kresťana je nevyhnutná neustála formácia svedomia, konfrontovať svoje konanie s tým čo nám hovorí evanjelium, čo hovorí Ježiš a čo učí katolícka cirkev. Aby naše konanie neskĺzlo do životného štýlu, ktorý bude odporovať Božím prikázaniam a prirodzenému morálnemu zákonu. Pozvaní hostia: nemecký kardinál Gerhard Ludwig Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery, profesor morálnej teológie Livio Melina, prezident Pápežského teologického inštitútu Jána Pavla II. v Ríme, profesor filozofickej antropológie Stephan Kampowski z rovnakého inštitútu a rektor Kňazského seminára svätého Františka Xaverského v Badíne Ján Viglaš, opierali svoje prednášky práve o encykliku Veritatis splendor.

Ako prvý so svojou prednáškou vystúpil pán kardinál Müller. Jeho zamýšľanie sa nad odkazom a posolstvom encykliky  pre dnešného človeka – kresťana môže  byť práve v tom, že každý človek je pozvaný vstúpiť do svojho svedomia ako do svätyne. “Vzťah medzi slobodou človeka a zákonom Boha má svoje žive sídlo v srdci osoby, to znamená v jeho mravnom svedomí: V hĺbkach svedomia, hovorí Druhý vatikánsky koncil, človek odhaľuje zákon, ktorý si on sám nedáva, ale ktorý je povinný poslúchať. Jeho hlas ho neprestajne vyzýva milovať a konať dobro a chrániť sa zla, a ak treba, ozýva sa v srdci: Toto rob, tamtomu sa vyhýbaj! Lebo človek má v srdci od Boha vpísaný zákon a práve v poslušnosti tomuto zákonu sa prejavuje jeho dôstojnosť. Podľa neho aj bude súdený„ píše encyklika v 54 bode. V každom zákone je potrebné nájsť jeho pravého ducha. A práve pre kresťana tým pravým duchom poslušnosti zákonu by mala byť láska. Láska k Bohu a k blížnemu ktorá by mala byť hnacím motorom všetkých našich činov, poznamenal kardinál.

Profesor morálnej teológie Livio Melina vystúpil ako druhý v poradí prednášajúcich s témou Svedomie a pravda. Isť proti svojmu svedomiu je zaručená cesta ako upadnúť do hriechu. Nesprávne formovanie svedomia, tzv. necitlivé svedomie je ľahkým terčom hriechu. Dobre formované svedomie je sídlom pravdy. Pravda ktorá oslobodzuje človeka a prináša mu pokoj do života. Preto pre človeka, ktorý chce žiť pravdivo pred Bohom a pred ľuďmi, je nevyhnutnou podmienkou zahľadieť sa do svedomia a svoje úmysly a skutky dať do Božej optiky, hovoril profesor.

Mravné konanie, bola téma profesora filozofickej antropológie Stephana Kampowského. Pre kresťana to znamená, že všetky svoje skutky má orientovať na Boha ako na konečný cieľ svojej existencie. Náš pozemský život a skutky, ktoré v ňom konáme, majú byť prostriedkom k tomu, aby sme raz boli v spoločenstve s Bohom.

Ako posledný prednášajúci vystúpil rektor Kňazského seminára svätého Františka Xaverského v Badíne Ján Viglaš. Témou jeho prednášky bolo: Vnútorne nezriadené skutky. V svojej prednáške priblížil cez konkrétne príklady problémy, s ktorými sa stretávajú kresťania v dnešnej spoločnosti.

Na záver konferencie, bratislavský arcibiskup Mons. Zvolenský všetkým poďakoval za účasť a vyslovil prianie, aby množstvo obohacujúcich podnetov, ktoré konferencia priniesla, sme dokázali aplikovať aj do svojho osobného kresťanského života. Konferenciu zakončil pán kardinál, svojím apoštolským požehnaním.

Tomáš Kišoň

Foto: Dávid Kimmerling