Pochovávanie basy 2018


Ľudia si často predstavujú kňazský seminár ako dom, kde sa bohoslovci iba modlia a študujú. Samozrejme tieto dva aspekty sú základom nášho života, no nie sú to jediné, čo seminaristi robia. Snáď by nikto ani nepovedal, že sa vieme aj zabávať.

Dňa 5. februára sa v našom formačnom dome uskutočnila pre Slovensko typická udalosť – pochovávanie basy. Rozlúčili sme sa tak s fašiangovým obdobím a pripravili sme sa tak na nadchádzajúci štyridsaťdňový pôst. Táto akcia bola sprevádzaná kultúrnym programom pri ktorom sa pozvaní hostia zasmiali a vytvorili sme tak výbornú rodinnú atmosféru, ktorá v našom seminári nie je výnimkou.

Frederik Mudrák

 

Foto: Frederik Mudrák