Ročníkové výlety


Tento týždeň sa síce začal na našej fakulte letný semester, ale v tom minulom týždni sme ešte všetci stihli podniknúť ročníkové výlety. Tieto ročníkové výlety nám, ako už býva zvykom, poslúžili ako oddych na záver skúškového obdobia a taktiež aj na načerpanie nových síl do letného semestra.

 

Prvý ročník spolu so svojimi ročníkovými duktormi zavítal do obce Vitanová. Ako svojho duchovného sprievodcu si vybrali vdp. Milana Cehlárika.

 

Terchová bola miestom, ktoré si na svoj ročníkový výlet vybral druhý ročník spolu s vdp. Štefanom Smetanom a vdp. Lukášom Blažom.

 

Tretí ročník sa vybral do obce Štefanov nad Oravou spolu s vdp. Romanom Bakom.

 

Štvrtý a piaty ročník sa vybral na spoločný výlet do Blatnice a duchovne ich tam sprevádzal vdp. Dominik Poláček.

 

Veríme, že sa nám počas tohto týždňa podarilo načerpať mnoho síl do nového semestra. Ďakujeme kňazom, ktorí nás duchovne sprevádzali počas našich výletov. Predovšetkým však ďakujeme Pánu Bohu za to, že sme sa mohli všetci v zdraví a bez úrazov vrátiť späť do seminára.

Martin Gira