Denný archív: 26. marca 2018


Ešte pred tým ako začal tzv. Veľký týždeň, kedy vrcholia naše prípravy na najväčšie kresťanské sviatky v roku, ktorými sú veľkonočné sviatky, tak sme sa v Aule Benedikta XVI. zúčastnili prednášky na tému Prečo Židia nejedia nič kysnuté počas Pesachu. Túto prednášku v rámci podujatia fakultný štvrtok viedol rabín Michail Kapustin, magister z hebrejčiny […]

Fakultný štvrtok – Prečo Židia nejedia nič kysnuté počas Pesachu?