Denný archív: 31. marca 2018


Čo znamená Veľká noc pre kresťana? Ženy, ktoré sa vo veľkonočné ráno uberali k hrobu, dokončiť pohreb, si medzi sebou hovorili: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ (Mk 16,3) Aj okolnosti života každého človeka prinesú často túto otázku: „Kto mi odvalí tento kameň bolesti a utrpenia?“ Tento kameň musíme odstrániť, […]

Milostivý buď Kráľ Kristus, sláva Ti, aleluja!