Bohoslovci na expozícii diel Majstra Pavla z Levoče


Po prednáške o dielach Majstra Pavla z Levoče, ktorá sa u nás konala v rámci podujatia fakultný štvrtok, sme sa viacerí rozhodli prijať pozvanie a navštíviť výstavu na Bratislavskom hrade, ktorá má názov Majster Pavol z Levoče – Ruky a zlato v službe ducha. Túto výstavu navštívili okrem záujemcov z radov študentov našej fakulty aj viacerí jej zamestnanci. Svojím odborným výkladom nás rovnako ako počas fakultného štvrtku opäť  sprevádzala kurátorka výstavy PhDr. Alena Piatrová, PhD. Bolo pre nás veľkým kultúrnym obohatením ale predovšetkým duchovným povzbudením detailne hľadieť na umelecké diela, ktoré odrážajú úprimnú nábožnosť umelcov a ich veľkú lásku k milostivému a láskavému Bohu. Táto expozícia na Bratislavskom hrade je otvorená ešte do 18.3.2018.

Martin Gira

Foto: Tamás Ollé