Fakultný štvrtok – Fenomenálny Majster Pavol z Levoče


Vo štvrtok 1.3.2018 sme mali možnosť zúčastniť sa podujatia zvaného fakultný štvrtok. Tentoraz išlo o odbornú prednášku, ktorú si pre nás pripravila PhDr. Alena Piatrová, PhD., historička umenia a zároveň kurátorka výstavy Ruky a zlato v službe ducha, ktorá momentálne prebieha na Bratislavskom hrade.

Téma prednášky bola spojená so spomenutou prebiehajúcou výstavou, a teda prednáška bola zameraná na diela Majstra Pavla z Levoče. Keď sa hovorí o Majstrovi Pavlovi z Levoče, tak určite nemožno nespomenúť jeho slávny oltár, ktorý sa nachádza práve v Levoči v Bazilike sv. Jakuba. Preto aj tento oltár ako aj zaujímavosti s ním spojené sme si na prednáške priblížili. PhDr. Alena Piatrová, PhD. nám tiež zosumarizovala aj to, čo je známe o živote Majstra Pavla, hoci veľa toho o ňom nevieme. Záujem o tohto nášho velikána umenia sa začal až v 19. storočí a keďže väčšina jeho diel sa nachádza v kostoloch na svojich pôvodných miestach, tak usporiadanie akejkoľvek expozície jeho diel nebýva vždy jednoduchou záležitosťou.

Napriek tomu sa výstava o Majstrovi Pavlovi uskutočnila nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, napríklad v Paríži, Cluny alebo v Ríme. Práve v Ríme sa konala expozícia pri príležitosti predsedníctva Slovenska v EÚ. Výstava bola umiestnená v Kvirinálskom paláci (Palazzo del Quirinale), ktorý je oficiálnou rezidenciou prezidenta Talianska. Práve taliansky prezident Sergio Mattarella bol prítomný na otváraní výstavy. Nechýbal tam ani prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a taktiež ani predseda vlády Róbert Fico a vtedajší minister kultúry SR Marek Maďarič. Výstava mala názov Poklady gotiky zo Slovenska. Aj napriek tomu, že Taliansko je krajina, ktorá je skoro až synonymom umenia, mala táto výstava úspech a vynikajúcu odozvu. Sám taliansky kurátor výstavy sa vyjadril, že po výstave antiky išlo o druhú najlepšiu výstavu, akú tam kedy zažil.

Expozícia na Bratislavskom hrade je akoby voľným pokračovaním expozície v Ríme. Cieľom tejto výstavy je predstaviť Majstra Pavla, sprítomniť dobu v ktorej žil a zdôrazniť pôvodnú funkciu diel Majstra Pavla – ich bohoslužobný a sakrálny rozmer. Sme radi, že nás PhDr. Alena Piatrová, PhD. pozvala aj na expozíciu na Bratislavskom hrade s odborným výkladom exkluzívne pre členov našej bohosloveckej fakulty. Tešíme sa na toto opätovné stretnutie a veríme, že sa nám podarí vďaka množstvu sakrálneho umenia povzniesť sa nielen kultúrne, ale najmä duchovne, keďže práve sakrálne umenie môže byť veľmi vhodným nástrojom na inšpiráciu pre náš duchovný život a kontempláciu tajomstiev našej viery.

Martin Gira

 

Foto: Tamás Ollé