Fakultný štvrtok – Prečo Židia nejedia nič kysnuté počas Pesachu?


Ešte pred tým ako začal tzv. Veľký týždeň, kedy vrcholia naše prípravy na najväčšie kresťanské sviatky v roku, ktorými sú veľkonočné sviatky, tak sme sa v Aule Benedikta XVI. zúčastnili prednášky na tému Prečo Židia nejedia nič kysnuté počas Pesachu. Túto prednášku v rámci podujatia fakultný štvrtok viedol rabín Michail Kapustin, magister z hebrejčiny a židovských vied z Leo Baeck College v Londýne. Od roku 2014 pôsobí v Bratislave.

Pesach alebo Pascha sa udiala ešte pred desiatou ranou. Keďže na druhý deň mali Izraeliti putovať z Egypta do zasľúbenej zeme, tak sa obrad Paschy musel udiať rýchlo, pretože Izraeliti museli byť pripravení na exodus. Preto museli mať sandále na nohách, palicu v ruke. Z toho istého dôvodu nemohli jesť nič kysnuté. Nemohli si dovoliť čakať na vykysnutie cesta, nemohli sa zdržiavať alebo si pripravovať jedlo na cestu. Okrem knihy Exodus o týchto udalostiach rozpráva aj kniha Pesachova Hagada.

Počas prednášky sme sa dozvedeli aj o zaujímavých židovských zvykoch, ktoré sa konajú počas sviatkov Paschy. Jedným z nich je napríklad zvyk spojený s vínom. Práve víno je pre židov symbolom radosti. Na pripomenutie desiatich rán, ktorými Boh prinútil egyptského faraóna prepustiť svoj ľud z otroctva, desaťkrát namočia prst do vína, aby odobrali desať kvapiek z čaše vína, čo symbolicky znamená odobratie časti z radosti. Ďalším zvykom je jedenie tzv. macesu. Ide o nekvasené cesto, ktoré vzniká zmiešaním vody a múky. Musí ísť o suchú múku, ktorá nemala kontakt s vodou v minulosti. Túto múku možno vyrobiť aj iný spôsobom, a to rozdrvením macesu.

Zmyslom alebo hlavnou úlohou Paschy je, aby sa každý žid cítil tak, akoby aj on odišiel z Egypta a taktiež aj poučiť svojho syna o udalostiach odchodu Izraelitov z Egypta.

Sme radi, že sme sa mohli touto cestou naučiť niečo o prežívaní spomienky odchodu Izraelitov z Egypta. Táto udalosť je jedna z kľúčových udalostí dejín spásy nielen pre židov ale aj pre nás kresťanov. Veríme, že nám pomôže ešte hlbšie prežívať blížiace sa veľkonočné sviatky, kedy oslavujeme víťazstvo Ježiša Krista nad smrťou ako vrchol jeho lásky k nám.

Martin Gira

Foto: Dávid Kimmerling