Denný archív: 6. apríla 2018


1
Keď zvony na Dóme odbijú šiestu hodinu, preorátor (ten seminarista, ktorý sa predmodlieva) začne modlitbu zvolaním „Pane, otvor moje pery!“ a my odpovedáme „A moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.“. Naše prvé slová dňa patria Bohu. Potom už nasleduje modlitba, ako ju predpisuje liturgia hodín. Počas bežných dní chvály recitujeme rozdelení […]

Život v seminári očami prváka – Duchovná a telesná posila