Denný archív: 9. apríla 2018


Kristovo počatie, Pánovo vtelenie (conceptio Domini, conceptio Christi) slávi naša katolícka cirkev v tomto roku 9. apríla. Zvestovanie Pána (Annuntiatio Beatae Mariae Virginis) je sviatok počatia Božieho Syna v Panne Márii skrze Ducha Svätého. Deväť mesiacov pred Ježišovím narodením priniesol anjel Gabriel Márii do Nazareta radostnú zvesť počatia (anjelské pozdravenie). Prvýkrát sa […]

Zvestovanie Pána