Denný archív: 14. apríla 2018


Ako som už minule napísal, doobedie v seminári patrí intelektuálnej príprave seminaristov. Čo to presne znamená? Všetci seminaristi sú zároveň študentami Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v odbore katolícka teológia. Máme preto študijný plán, ročníky, predmety, semestre, úlohy, skúšky, známky, tak ako všetci iní vysokoškolskí študenti. Vyučovanie sa začína o ôsmej […]

Život v seminári očami prváka – Doobedie v seminári