Denný archív: 20. apríla 2018


Počas tohto týždňa, ktorý je týždňom modlitieb za duchovné povolania,  sa počas slávení svätých omší v našej seminárskej Kaplnke sv. Kríža udeľovalo ministérium akolytátu pre bratov štvrtákov, ministérium lektorátu pre bratov tretiakov a naši bratia piataci boli prijatí medzi kandidátov diakonátu a presbyteriátu.   Akolytát   Dňa 17.4. sme ja a moji […]

Udelenie ministérií a prijatie kandidatúry diakonátu a presbyteriátu 2018