Deň otvorených dverí 2018


Najbližšia nedeľa (22.4.2018), ktorú budeme sláviť, je Štvrtá veľkonočná nedeľa, ktorá je známa aj ako Nedeľa Dobrého Pastiera. A práve tento deň je pre nás seminaristov špecifický aj tým, že počas neho zvykneme predstavovať náš kňazský seminár verejnosti, aby tak každý mohol spoznať náš seminársky život. Práve v tento deň v minulosti prichádzali do nášho seminára návštevníci, ktorí sa chceli o našom seminári dozvedieť niečo viac. V minulom roku sme však naopak práve my vycestovali do rôznych farností, kde sme tamojším farníkom predstavili náš kňazský seminár, aby sme sa stretli aj s tými ľuďmi, ktorí nemajú možnosť prísť a navštíviť nás do Bratislavy.

Keďže z minulého roka máme veľmi dobré ohlasy a aj my sme odchádzali z jednotlivých farností veľmi obohatení a povzbudení, tak preto aj tento rok to budeme znovu my, ktorí budeme cestovať, aby sme prezentovali náš kňazský seminár. Teda už túto najbližšiu nedeľu sa jednotlivé skupiny našich seminaristov vyberú do týchto farností:

  • Pezinok
  • Šaštín-Stráže
  • Borovce
  • Komárno
  • Bratislava – Jarovce

Okrem toho, že sa zúčastníme svätých omší a pobožností konajúcich sa v spomenutých farnostiach, tak jednotlivým farníkom predstavíme náš seminár – ako vyzerá náš deň v seminári, čo v seminári robíme a aké podujatia organizujeme. Taktiež sa podelíme aj o svedectvá našich povolaní, teda priblížime dôvody, pre ktoré sme sa rozhodli úplne sa odovzdať službe Bohu a stať sa robotníkmi v Pánovej vinici.

Tešíme sa na toto stretnutie a veríme, že s mnohými z vás sa aj osobne stretneme. Taktiež vyprosujeme na príhovor Preblahoslavenej Panny Márie, aby toto stretnutie bolo krásnym vyvrcholením a zavŕšením týždňa modlitieb za nové duchovné povolania, ktorý sa začína práve dnes.

Martin Gira

Pezinok

Šaštín-Stráže

Borovce

Komárno

Bratislava – Jarovce