Možnosť objednávky časopisu ADSUM


Milí čitatelia, o niekoľko týždňov vyjde najnovšie číslo nášho časopisu. Môžete si ho objednať aj cez webovú stránku časopisu do 15. mája.

Niečo z obsahu:

  • Svedectvo prvák
  • Deň otvorených dverí
  • Pôstna akadémia bratov prvákov
  • Duchovný život
  • Naši spolubratia v Ríme
  • Janko Havlík
  • Seminárske akcie

Tamás Pammer