PUMIN 2018 – Víkend bohoslovcov v Šaštíne


V sobotu 28. apríla sa v Šaštíne konala národná púť miništrantov, ktorú organizovali bratia pavlíni, bratia saleziáni (organizačný tím táboru Tymian) a náš kňazský seminár. Tretina celého kňazského seminára sa zúčastnila nie len na púti, ale aj na samotných prípravách.

V piatok teda deň pred púťou sme sa presunuli autom a vlakom do národnej Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Všetci bratia pavlíni nás srdečne prijali a po spoločnej večeri, sme začali veľké prípravy na púť. Tie trvali dlho do noci, avšak ranné vstávanie nebolo vôbec kruté, ale plné očakávania ako to dopadne. Prví miništranti prichádzali okolo deviatej hodiny, kedy celá púť začínala registráciou. V areáli kláštora sa zhromaždilo viac než 220 miništrantov a viac než 20 kňazov. Don Luscoň (SDB) otvoril celú púť za sprievodu piesní, ktoré spievali miestni bratia pavlíni. Témou miništranskej púte bola Odvaha. Mladší mali prednášku v bazilike o odvahe, ktorú si pripravil pre nich don Luscoň a starší miništranti sa mohli na workshopoch dozvedieť o odvahe, o ktorej hovorili skutoční hrdinovia: hasiči, záchranári, policajti, vojaci, ale i muži, ktorí pracujú s tými poslednými v spoločnosti a pomáhajú im zaradiť sa do života. Pred slávením sv. omše sa mohli miništranti vyspovedať, a tak očistení pristúpiť k Pánovmu oltáru. Svätá omša za spevu bratov pavlínov začala slávnostným vstupom všetkých miništrantov a kňazov, ktorej predsedal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Otec arcibiskup sa po evanjeliu prihovoril mladým s veľkým srdcom a vďakou za ich službu. Povzbudil ich k vernosti pri oltári, aby sa nikdy za ňu nehanbili ani u svojich rovesníkoch a s radosťou svedčili o službe, ktorú konajú pre Krista. Hovoril o správnych vzoroch, ktorí sú skutočnými hrdinami v očiach Pána, aby ich nasledovali a išli za Kristom ako budúci muži po bokoch manželiek a svojich detí alebo v kňazských rúchach pred oltármi.

Po omši nasledovala spoločná fotka pred bazilikou a obed, na ktorý sa všetci tešili. Poobede nesmel chýbať futbalový turnaj spolu so stanovišťami, ktoré nachystali bohoslovci za pomoci miestnych animátorov. Jedno stanovište mal aj otec arcibiskup, kde mu mohli miništranti klásť otázky a byť spolu s ním. Chalani mohli získať mnohé ceny za úspešné absolvovanie stanovíšť. Na záver sme všetci išli poďakovať k nohám našej nebeskej Mamy a na adorácií si vyprosiť šťastný návrat domov pre miništrantov a ich odvážne kroky do ďalších dní.

Vo večerných hodinách sa bazilika vyprázdnila od miništrantov, ktorí sa s nadšením a s radostným elánom vrátili domov. Avšak až tak ticho v Šaštíne neostalo. Po krátkom upratovaní sme sa my bohoslovci pridali k mladým zo Šaštína a oslávili sme spolu s nimi narodeniny pátra Michala Nižnánskeho (OSPPE), ktorému sme dali aj hopla. Pri spoločenstve stola sme sa zoznámili s mladými, s ktorými sme opekali, jedli i hrali rôzne hry.

Po krásnom, ale i namáhavom dni, sme si odpočinuli a plní nadšenia sme sa pustili do asistencií na ranných bohoslužbách v bazilike. Všetci sme sa rozdelili, aby sme bratom pavlínom pomohli s tým, že na omši o 10:30 sme miništrovali všetci. Medzi omšami sme trávili čas s miestnymi farníkmi, ktorých sme mali možnosť spoznať už minulú nedeľu na Dobrého Pastiera, kedy sme Šaštín navštívili počas nášho DOD.  Na záver sme tvorili spoločenstvo pri obede, počas ktorého sme aj zhodnotili púť miništrantov a postupne sme hľadali cesty pre ďalší ročník Puminu vo svetle pevnej spolupráce diecézy s bratmi rehoľníkmi.

Veľká vďaka patrí najmä bratom pavlínom, ktorí nás s otvorenou náručou prijali medzi seba. Boli skutočnými rukami Matky Božej, ktorá nás stále čaká v Šaštíne. Preto sme sa u nich cítili ako doma…ako doma u Mamy.

Ján Selecký

 

Foto: bazilika.sk

Foto: bazilika.sk

Foto: bazilika.sk

Foto: bazilika.sk

Foto: bazilika.sk

Foto: bazilika.sk

Foto: bazilika.sk

Foto: bazilika.sk

Foto: Pavol Reisel

Foto: Pavol Reisel

Foto: Tamás Ollé

Foto: Tamás Ollé

 

Viac FOTO z aktivít púte:

http://bazilika.sk/media/fotoarchiv/put_ministrantov_-_sprievodne_aktivity_-_28__april_2018

Viac FOTO zo sv. omše:

http://bazilika.sk/media/fotoarchiv/put_ministrantov_-_sv__omsa_-_28__april_2018