Takto bolo na DOD 2018


Počas uplynulej nedele, ktorá sa volá Nedeľa Dobrého Pastiera, sme vycestovali v rámci podujatia DOD 2018 do piatich farností v skupinách, aby sme predstavili veriacim náš kňazský seminár a náš život v seminári. Zavítali sme do týchto farností: Pezinok, Šaštín-Stráže, Bratislava-Jarovce, Borovce a Komárno. Počas tohto víkendu iná samostatná skupina bohoslovcov z nášho seminára organizovala v Smoleniciach duchovnú obnovu pre starších miništrantov. Prinášame vám krátke zhrnutia toho najdôležitejšieho zo spomínaných farností a prikladáme aj fotogalériu:

 

Pezinok

Jedna skupina bohoslovcov zavítala do farnosti Pezinok spolu so špirituálom Jánom Otrubom OFMCap, ktorý kedysi pôsobil v pezinskej komunite kapucínov. Bohoslovci sa zúčastnili na svätých omšiach v pezinskom kostole a vo filiálkach v Cajle a vo Vinosadoch. Popoludní o 14.30 hod. bola eucharistická adorácia za kňazov s prosbou za nové duchovné povolania. Po nej bola prezentácia kňazského seminára, ktorá spočívala v predstavení denného programu, služieb v seminári a aj voľnočasových aktivít. Bohoslovci zakončili stretnutie s farníkmi v družných rozhovoroch po skončení programu. Osobitná vďaka patrí miestnym duchovným otcom Jánovi Ragulovi a Štefanovi Smetanovi za vľúdne a priateľské prijatie.

Peter Repko

 

 

Šaštín-Stráže

Piati seminaristi tento rok v rámci DOD zavítali do národnej svätyne v Šaštíne. Na tento deň pripadlo aj 91. výročie vyhlásenia Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska pápežom Piom XI. Seminaristi sa zúčastnili na dvoch sv. omšiach vrátane omše spojenej s vysluhovaním sviatosti birmovania, ktorú celebroval biskup Jozef Haľko. Po rannej omši strávili seminaristi pekné chvíle s farníkmi pri šálke kávy. Pri ďalšej sv. omši biskup Jozef v kázni vyzdvihol prítomnosť bohoslovcov ako svedkov viery v súčasnosti a zároveň poukázal na ich rozhodnutie pre povolanie ako dospelých kresťanov. Po birmovke nasledoval slávnostný obed, pri ktorom sa bohoslovci stretli s pátrami paulínmi a niektorými kňazmi z okolia. Popoludní nasledoval duchovný program, ktorý spočíval z modlitby posvätného ruženca pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Na ňu nadviazala prezentácia kňazského seminára, vrátane svedectiev o povolaní. Po skončení nasledovala diskusia a neformálne rozhovory s farníkmi. Povzbudili nás svojimi modlitbami najmä členovia Spoločenstva modlitieb za kňazov.

Peter Sklenár

 

Bratislava – Jarovce

Najmenšia skupinka, ktorá pozostávala len z dvoch bohoslovcov, navštívila bratislavskú farnosť Jarovce. Dočkali sme sa veľmi milého privítania ako na fare, tak aj medzi farníkmi. Zúčastnili sme sa dvoch svätých omší (jedna bola v slovenskom jazyku, druhá v chorvátskom) a na ich konci vždy jeden z nás sa podelil s farníkmi o svoje svedectvo povolania a taktiež v krátkosti aj predstavil náš kňazský seminár. Za príjemné a povzbudivé chvíle by sme chceli vyjadriť veľkú vďaku farníkom a kňazom Jozefovi Kempovi a Martin Jarábkovi, ktorí pôsobia v tejto farnosti.

Martin Gira

 

Borovce

V nedeľu Dobrého pastiera zavítala jedna skupina bohoslovcov v rámci dňa otvorených dverí Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave do farnosti Borovce neďaleko Piešťan, kde si pripomínali nedožité sedemdesiate ôsme narodeniny umučeného kňaza Štefana Poláka. Na svätých omšiach v Trebaticiach i Borovciach a následnom popoludňajšom programe si veriaci mohli vypočuť svedectvá o kňazskom povolaní bohoslovcov, zoznámiť sa so životom v kňazskom seminári a stráviť spoločný čas pri modlitbe, ale aj pri spoločnom futbale a pohostení.

Matej Pinkas

  

 

Komárno

Šiesti bohoslovci sme sa v rámci dňa otvorených dverí zúčastnili slávnosti vyhlásenia farského Kostola sv. Ondreja za Bazilika minor. V rámci denného programu sme sa zúčastnili na predpoludňajšej slávnostnej svätej omši v slovenskom jazyku a poobede v maďarskom jazyku. My, bohoslovci, sme sa aktívne zapájali do príprav liturgického slávenia. Veriaci nám počas rôznych rozhovorov skonštatovali, že našu návštevu vo farnosti vnímajú ako niečo veľmi pozitívne. Táto návšteva nám, bohoslovcom, určite veľa dala, avšak dúfame, že to budú môcť povedať i veriaci.

Viktor Varga

 

Smolenice

Počas víkendu v dňoch od 20 – 22. 4. 2018 sa na fare v Smoleniciach konala duchovná obnova pre miništrantov – „odrastených minfákov“. Dvanásti minfáci, štyria bohoslovci spolu s kňazom vytvorili veselú partiu mladých mužov. V piatok po príchode sa miništranti zúčastnili svätej omše po ktorej sme rozložili oheň, a začali opekať. Sobotný deň začal svätou omšou. Po výdatných raňajkách nás čakala príjemná túra na najvyšší vrch Malých Karpát – Záruby. Po návrate z túry sme sa posilnili dobrým jedlom, po ktorom nasledovala prednáška prefekta kňazského seminára Milana Puškára na tému: Duchovné a fyzické otcovstvo. Pán prefekt počas prednášky vyzdvihol dôležitosť a krásu povolania byť otcom, či už duchovným ktorým je kňaz, ale rovnako aj fyzickým ktorým je otec rodiny. „Povzbudzujem Vás chlapci aby ste sa nebáli otvárať Božiemu hlasu a dokázali rozpoznať Božiu vôľu vo svojom živote, kam vás Boh volá, či sa stať duchovným otcom alebo otcom rodiny“, dodal pán prefekt na záver prednášky. Po skončení prednášky sme venovali čas tichej adorácií pred najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. V posledný deň našej duchovnej obnovy sme sa zúčastnili farskej svätej omši, pri ktorej sme sa osobitne poďakovali ľuďom – dobrodincom seminára za ich štedrosť a modlitby ktoré za nás obetujú.

Veríme, že tento prvý ročník duchovnej obnovy Pán Ježiš, Dobrý Pastier požehná, a stane sa z nej pekná tradícia pre povzbudenie mladých miništrantov rozhodujúcich sa pre svoje životné povolanie.

Tomáš Kišon