Život v seminári očami prváka – Doobedie v seminári


Ako som už minule napísal, doobedie v seminári patrí intelektuálnej príprave seminaristov. Čo to presne znamená? Všetci seminaristi sú zároveň študentami Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v odbore katolícka teológia. Máme preto študijný plán, ročníky, predmety, semestre, úlohy, skúšky, známky, tak ako všetci iní vysokoškolskí študenti.

Vyučovanie sa začína o ôsmej ráno. Používa sa formát, ktorý poznáme zo základnej a strednej školy, teda 45-minútové vyučovacie hodiny. Po hodine je päťminútová prestávka, pričom po tretej hodine je pätnásťminútová prestávka. Väčšina predmetov sa vyučuje doobeda. Šiesta vyučovacia hodina sa končí o trinástej a potom nasleduje program v kaplnke. Kto práve nemá vyučovanie, tak sa venuje samoštúdiu. To isté platí aj pre toho, kto skončil skôr ako po šiestej vyučovacej hodine.

Čo sa štúdia týka, je to verejná vysoká škola, teda na štúdium sa môžu prihlásiť aj laici. V súčasnosti RKCMBF navštevuje niekoľko laikov v rôznych ročníkoch. Ja ako prvák mám prijateľný rozvrh, v ktorom najväčšiu časť zaberajú filozofické disciplíny. Zatiaľ môžem s uspokojením konštatovať, že vyučujúci sú naozajstní odborníci. Väčšina vyučujúcich sú kňazi.

Ako som už naznačil, o trinástej sa končí doobedňajšie vyučovanie a presúvam sa do kaplnky. Nasleduje spoločná modlitba Anjel Pána a potom je na programe partikulárne spytovanie svedomia. Pýtate sa, čo si pod tým partikulárnym spytovaním svedomia máte predstaviť? Je to čas na zamyslenie sa nad prvou polovicou dňa a zhodnotenie, či to, ako sme využili doobedňajší čas bolo v súlade s naším svedomím, s Božou vôľou, seminárnym poriadkom a ako sa nám darí napĺňať ranné predsavzatie.

Po desiatich minútach odchádzam z kaplnky a smerujem do jedálne. Teším sa na obed. Podobne ako raňajky, aj obed dodáva externá firma. Tento rok pribudla seminaristom možnosť v elektronickom dotazníku hlasovať za jedlo, ktoré potom nájdeme na tanieri. Zatiaľ sa mi nestalo, že by som musel odísť od stola hladný. Keď som už spomenul stoly, v jedálni stolujeme pomiešaní, teda pri jednom stole sa stretnú viaceré ročníky. Je to dobré na vzájomné spoznávanie sa a vytváranie spoločenstva. Obed samozrejme začíname i končíme modlitbou. Po obede sa začína najobľúbenejšia časť dňa a tou je vychádzka.

O nej, ale aj o zvyšku poobedia, sa dočítate nabudúce.

Martin Surový