Denný archív: 11. mája 2018


Drahí minfáci, máme pre vás ešte stále niekoľko voľných miest! Neváhajte príliš dlho a prihláste sa na miništrantský tábor, pretože vás čaká nezabudnuteľný zážitok. S radosťou na vás čakajú bohoslovci Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Viac info na www.minfa.sk  

MINFA 2018


„Odvaha“ bola témou 12. ročníka púte miništrantov do Šaštína, ktorá sa konala v poslednú aprílovú sobotu. Bol pripravený pestrý program pre všetky vekové kategórie chlapcov, ktorí sa venujú liturgickej službe oltára. V súvislosti s touto udalosťou vám prinášame aj krátky video príspevok.

PUMIN 2018 – video príspevok (video príspevok z PUMINU ...