Krátka púť do Mariä Himmelfahrt


Počas nedeľnej vychádzky (13.5.2018) sme sa siedmi bohoslovci spolu s otcom Santiagom Fuertesom vybrali na krátku púť  do kostola Nanebovzatia Panny Márie (Mariä Himmelfahrt) neďaleko rakúskej obce Bad Deutsch-Altenburg. Stretli sme sa pri kostole sv. Jana z Mathy (Trojička) a autom sme vyrazili na púť. Samozrejme, nešli sme celú cestu len autom. Zaparkovali sme ho v obci a na kopec sme vyšli za sprievodu modlitby posvätného ruženca.

Prešli sme si celý park s historickými pamiatkami na svetové vojny, pamätník sv. Štefana či cintorín pri kostole a vstúpili sme aj do kostola, kde sme oslávili Pannu Máriu loretánskymi litániami. Nadchli sme sa výhľadom na okolie a po duchovnom obohatení sme zišli z kopca.

Cestou naspäť do seminára sme sa zastavili na krátkom občerstvení, pri ktorom sme otcovi Santiagovi aj zablahoželali k jeho nedávnym narodeninám. S radostným úsmevom a povzbudením od otca Santiaga sme sa vrátili do seminára.

Aj takto niekedy vyzerajú naše nedeľné vychádzky v našom kňazskom seminári, keď nám počasie veľmi praje!

Ján Selecký

       

Foto: Ján Selecký