Novosibírsky biskup navštívil náš seminár


V piatok 11.5.2018 náš kňazský seminár poctil svojou návštevou novosibírsky biskup Joseph Werth S. J. V úvode nášho spoločného stretnutia nám najprv opísal počiatky prítomnosti katolíckych veriacich v Rusku. Už ruská cárovná Katarína II. pozývala cudzincov na územie Ruska, aby obývali pusté a menej osídlené miesta. Na toto pozvanie vtedy reagovali predovšetkým nemeckí katolíci. Druhý prípad nastal v čase rozdelenia Poľska. Časť územia Poľska vtedy pripadla práve Rusku. Preto ešte donedávna väčšina katolíkov v Rusku boli donedávna nemeckého a poľského pôvodu. Dôležitou skutočnosťou v histórii ruských katolíkoch bol aj ich presun za Ural, za ktorým bol Josif Vissarionovič Stalin. Počas existencie Sovietskeho zväzu pôsobila Katolícka cirkev tajne. Keďže v tom čase nemali katolíci kostoly, sväté omše slúžievali v domoch.

Až v roku 1991 pápež Ján Pavol II. obnovil štruktúru Katolíckej cirkvi. Takto vznikli dve apoštolské administratúry. Jedna z nich zahŕňala európsku časť Ruska a tá druhá, v ktorej pôsobil biskup Werth, zahŕňala ázijskú časť s rozlohou až 14 mil. km2. V tejto apoštolskej administratúre pôsobili v tom čase len traja kňazi. Ich počet však hneď začal rásť, pretože prichádzali sem kňazi z viacerých krajín, vrátane Slovenska. V nasledujúcich štyroch rokoch už tam bolo okolo päťdesiat kňazov. Pôsobia tam aj františkáni, jezuiti, lazaristi a saleziáni. Na porovnanie biskup uviedol, že v cárskom Rusku tam bolo len pätnásť kňazov, ale taktiež tam bolo aj menej katolíkov. Prednedávnom však asi dva milióny ruských Nemcov opustili Rusko, čo je najväčšia strata z pohľadu ruských katolíkov za posledných 27 rokov.

V rámci obnovenia štruktúr Katolíckej cirkvi v Rusku bol v Petrohrade v roku 1993 otvorený kňazský seminár a v tom istom roku v Novosibirsku tzv. predseminár. Pri opisovaní týchto začiatkoch obnovenia štruktúr Cirkvi nám biskup prezradil jednu zaujímavosť. V tom čase totižto vyhľadávali katolíkov. Jeden z kňazov stretol istú babičku, ktorá bola na svätej spovedi naposledy pred 60 rokmi. Pravidelne sa však modlila formulár svätej omše, pričom slová premenenia vynechávala. V súčasnosti sú v Rusku zriadené štyri diecézy. Biskup Joseph Werth S.J. vedie Novosibírsku diecézu, ktorá je s rozlohou 4 mil. km2 druhou najväčšou nielen v Rusku ale aj na celom svete. Podľa odhadu biskupa sa asi 10 000 ľudí pravidelne zúčastňuje nedeľných svätých omší v jeho diecéze.

V rámci diskusie sa biskup nevyhol ani otázke ohľadom vzťahov s Pravoslávnou cirkvou, ktorá ako vieme, je v Rusku dominantná. Na túto tému nám okrem iného prezradil, že vzťahy medzi katolíckymi a pravoslávnymi veriacimi sú bez problémov, keďže si veľmi dobre pamätajú na prenasledovanie zo strany komunistického režimu. Medzi cirkevnými predstavenými to však nebýva vždy také jednoduché. Avšak po historicky dôležitom stretnutí pápeža Františka a moskovského patriarchu Kirilla, ktoré sa uskutočnilo v Havane v roku 2016, sa aj vzťahy medzi cirkevnými predstaviteľmi katolíckych a pravoslávnych cirkví v Rusku zlepšili, hoci biskup Joseph Werth stále vidí priestor na ich zlepšenie.

Z právneho hľadiska sú však v Rusku všetky cirkvi rovnocenné. Funguje tam odluka cirkví od štátu. Katolícka cirkev má so štátom relatívne dobré vzťahy, keďže sa venuje charite. Situáciu jej v mnohých smeroch uľahčuje aj organizácia Kirche in Not. V súčasnosti pôsobí v Novosibírskej diecéze 40 kňazov, z toho je osem pôvodom Rusov, ostatní sú z iných krajín, vrátane niekoľkých Slovákov. Na záver tohto stretnutia sme sa pomodlili za všetky povolania ako na Slovensku, tak aj v Rusku. Ďakujeme biskupovi Jospehovi Werthovi S. J. za túto vzácnu a pre nás veľmi obohacujúcu návštevu. Prosíme Pána, aby sprevádzal biskupa Josepha Wertha pri vykonávaní jeho náročnej služby a ochraňoval ľud, ktorý mu zveril.

Martin Gira

     

Foto: Tamás Ollé