PUMIN 2018 – video príspevok (video príspevok z PUMINU 2018)


„Odvaha“ bola témou 12. ročníka púte miništrantov do Šaštína, ktorá sa konala v poslednú aprílovú sobotu. Bol pripravený pestrý program pre všetky vekové kategórie chlapcov, ktorí sa venujú liturgickej službe oltára. V súvislosti s touto udalosťou vám prinášame aj krátky video príspevok.