Spytovanie svedomia podľa sv. Ignáca z Loyoly


Poznáme to ticho, ktoré je na začiatku každej omše v rámci úkonu kajúcnosti pred Pane, zmiluj sa. Je to vzácne ticho, ktoré slúži na spytovanie si svedomia a oľutovanie svojich hriechov Každý kresťan by si mal spytovať svoje svedomie každý deň, najlepšie večer pred spaním, aby zhodnotil tak uplynulý deň.

Už v starovekom Grécku Pytagoras predpisoval svojim žiakom, aby každý deň skúmali svoje svedomie. Iba tým, že budeme skúmať svoje vnútro, budeme môcť hlbšie spoznať seba samého. Rozvíja sa tak schopnosť rozumu hodnotiť svoje skutky po morálnej stránke a povzbudzuje sa vôľa po väčšom konaní dobra. Nie je však ľahké priznať si svoje chyby. Bráni nám v tom sebaláska, ktorá je vždy pripravená ospravedlniť naše chyby a uistiť nás, že zlé skutky, ktoré sme vykonali, nie sú až také zlé, ako zdajú.

Ako si spytovať svedomie? V prvom rade je veľmi užitočné si spytovať svedomie večer. Vtedy by sme sa mali zamyslieť nad celým dňom a preskúmať svoje skutky, ktoré sme vykonali počas každej hodiny. Treba sa zamyslieť nad tým, ako sme trávili čas, aké boli naše skutky, myšlienky a reči. Nezabúdajme však na to, či sme nezanedbali vykonanie dobra, ktoré sme mali alebo mohli vykonať.

Svätý Ignác nám radí 5 krokov, ako si každý deň spytovať svedomie. Pred prvým krokom by sme si mali uvedomiť lásku, s ktorou na nás Boh neustále hľadí. Prvý krok je vďačnosť. Predtým ako začneme rozmýšľať nad skutkami vykonanými cez deň, je potrebné poďakovať Bohu za všetky dobrodenia, ktoré sme od Neho dostali. Potom prejdeme k druhému kroku, čo je prosba. Tu poprosíme Boha o poznanie a silu pre nasledujúci tretí krok, kde sa spytuje svedomie. S Bohom si preskúmame celý deň. Keď si uvedomíme svoje hriešne skutky, poprosíme Boha o odpustenie. On je ten, ktorý nám s láskou a rešpektom sníma zo srdca bremená. V poslednom piatom kroku je vhodné sa zamerať na ďalší deň a spolu s Bohom si stanoviť ciele, ako ho budeme prežívať a na čom chceme pracovať. Nezabudnime na to, že na našich chybách by sme mali každý deň pracovať, aby sme ich čo najmenej opakovali. Po poslednom kroku by sme mali vo vedomí Božej prítomnosti zakončiť spytovanie svedomia modlitbou.

Skúsme si každý večer nájsť chvíľu pre spytovanie svedomia. Pre každého kresťana je potrebné uvedomenie si vlastnej hriešnosti. Len vtedy dokážeme vzrastať v našom duchovnom živote, keď vieme, na akých chybách máme pracovať. Na záver chcem spomenúť sv. Pavla, ktorý píše: „Všetko skúmajte, a čo je dobré, toho sa držte.“ (1 Sol 5,21)

Peter Németh

Zdroj:

  1. Dacík, M. Reginald – Prameny duchovního života
  2. Gallagher M. Timothy – Spytovanie svedomia alebo Modlitba exámen podľa Ignáca Loyolského