Don Štefan Šilhár, SDB: Súčasník bl. Titusa Zemana a Mons. Františka Revesa


Dňa 6. júna 2018 sme prišli 6 bohoslovci (Ján Bednárik, Dávid Kimmerling, Martin Surový, Martin Gira, Peter Sklenár a Martin Uher) na návštevu k saleziánom na Miletičovu. Tešili sme sa na stretnutie s don Štefanom Šilhárom, SDB. Je rodákom z Pezinka a má 86 rokov. Budúci rok oslávi 60 rokov kňazstva a 70 rokov od zloženia rehoľných sľubov.

Pred kostolom Panny Márie Pomocnice kresťanov nás radostne privítal don Ján Holubčík, SDB. Náš rozhovor s don Štefanom sa uskutočnil v saleziánskej komunitnej jedálni. Porozprával nám viaceré zážitky z jeho života. Ako 17-ročný sa stal saleziánom. Po druhej výprave bl. Titusa Zemana vyčerpaný don Titus oddychoval u nich doma v Pezinku. Don Štefan túžil utiecť do Talianska s don Titusom. Ten ho nezobral, lebo bol príliš mladý. Nakoniec tretia výprava nebola úspešná. Don Štefan nám povedal: „Oplatí sa poslúchať.“ Do Talianska don Štefana previedol cez hranice Mons. František Reves v roku 1951. Tu sa stal kňazom, bol vysokoškolským profesorom a sprevádzal pútnikov v Ríme. Sv. omšu slúžil v 7 cudzích jazykoch. Kázal v 5 cudzích jazykoch.

 

Položili sme don Štefanovi viaceré otázky:

  1. Aký je Váš obľúbený svätý? „Po Panne Márii je to sv. Jozef. Mal hrdinský život.
  2. Ako zostať radostný a udržať si živú vieru? „Dôležitá je úcta k Panne Márii.“ Je Božou Matkou. Jedna sestrička z Afriky sa modlila každý deň ráno: „Panna Mária polož na tento deň svoju ruku, potom položím aj ja svoju.“
  3. Nemali ste nostalgiu za domovom, keď ste žili v zahraničí? „Nie. Jedno francúzske príslovie vraví, že TREBA VEDIEŤ KVITNÚŤ TAM, KDE NÁS BOH ZASADIL.“

 

Na záver sme každý dostali od don Štefana relikviu bl. Titusa Zemana a prefotený rozhovor s ním z časopisu Don Bosco dnes. Spravili sme si spoločné fotografie. A to najdôležitejšie, dostali sme kňazské požehnanie.

Sme vďační Pánu Bohu za dar stretnutia s don Štefanom Šilhárom.

Martin Uher