Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi s procesiou


Foto: Peter Zimen (tkkbs.sk)

V historickom centre Bratislavy na Primaciálnom námestí bola v nedeľu 3.6.2018 slúžená slávnostná svätá omša s procesiou pri príležitosti Slávnosti Najsvätejšieho Tela a Krvi. Aj my bohoslovci sme sa podieľali na prípravách a na priebehu tohto liturgického slávenia. Hlavným celebrantom bol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Slávnosti sa zúčastnili aj ordinár OS a OZ v SR Mons. František Rábek, bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák a bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý v homílii okrem iného pripomenul, že Ježiš k nám prostredníctvom Eucharistie zostupuje na zem, aby dal smerovanie nášmu životu.

Svätá omša začala o 10:30. Bezprostredne po svätej omši nasledovala procesia s Eucharistiou vloženou v monštrancii. Procesiový sprievod prechádza z Primaciálneho námestia cez Klobučnícku ulicu a Námestie SNP až na Župné námestie pred Kostol sv. Jána z Mathy. Na tejto ceste boli pripravené štyri oltáre, pri ktorých jednotliví biskupi požehnali ľud eucharistickým požehnaním. Na záver arcibiskup Stanislav Zvolenský poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto slávnosti. Rovnakú vďaku vyjadril aj všetkým veriacim, ktorí sa zúčastnili tejto slávnosti.

Martin Gira

Foto na: https://foto.tkkbs.sk/viewer.php?albid=20534&stage=3&imgid=46113