Výzva Fatimy k zasväteniu sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie


Mária, naša Matka, nás pri svojich zjaveniach uistila o skvelej skutočnosti – „Moje Nepoškvrnené srdce nakoniec zvíťazí.“ I hovorí takto: „V hodine vašej smrti som blízko vás v žiare môjho osláveného tela, prijmem vaše duše do svojho materinského náručia a prinesiem ich pred môjho Syna Ježiša k osobnému súdu. Predstavte si, aké musí byť radostné stretnutie s Ježišom pre tie duše, ktoré prichádzajú pred neho predstavené mu jeho vlastnou Matkou! Pretože ja ich prikryjem svojou krásou, dám im vôňu mojej svätosti, belosť mojej čistoty, odejem ich svojím milosrdenstvom a kde zostane nejaká škvrna, prejdem svojou materinskou rukou, aby som ju vymazala a dala im takú žiaru, aby dostali súhlas vstúpiť do blaženej večnosti raja.“

 

 

Zasväcujúca modlitba k Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

(Modlitbu je veľmi užitočné praktizovať aj denne, napr. ako súčasť rannej modlitby.)

Ó, najčistejšie Srdce Márie

plné dobroty,

preukáž nám svoju lásku.

Plameň tvojho Srdca, ó, Mária,

nech zostúpi na všetkých ľudí.

Nesmierne ťa milujeme.

Vštep do našich sŕdc pravú lásku,

aby sme túžili po tebe.

Ó, Mária, dobrotivého a pokorného Srdca,

spomeň si na nás, keď zhrešíme.

Ty vieš, že všetci ľudia hrešia.

Daj, aby nás tvoje čisté

a materinské Srdce

uzdravilo od každej bolesti duše.

Ó, daj, aby sme mohli vidieť

dobrotu tvojho materinského Srdca

a aby sme sa skrze

plameň tvojho Srdca obrátili.

      3x Amen.

 

Alebo:

 

Som celý tvoj, Najmilší Ježišu

a všetko, čo mám, ti obetujem

prostredníctvom Nepoškvrneného

Srdca Panny Márie, našej najdrahšej

Matky. Dobrá Matka, prijmi ma

takého, aký som a urob ma takým,

akého ty ma chceš mať.

Mária, Matka moja, zverujem sa

tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu

v živote i smrti, aby ma chránilo

od záhuby duše i tela. Viem,

dobrá naša Matka, že tí, ktorých

ochraňuješ, sú v bezpečí a preto

sa odovzdávam tvojmu Srdcu

s úplnou dôverou a láskou v tomto

živote i pre večnosť. Amen

 

/S cirkevným schválením Bratislavsko-trnavského arcibiskupského úradu, dňa 23. mája 2007, č. 2869/07. /