Emeritný arcibiskup Ján Sokol oslávil dve jubileá


 

Emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol 13. októbra 2018 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa slávil ďakovnú svätú omšu pri príležitosti svojich dvoch tohtoročných jubileí, 85 rokov života a 30. výročie biskupskej konsekrácie. Na svätej omši boli prítomní jeho rodinní príslušníci, početné duchovenstvo a množstvo ďalších veriacich. Medzi hosťami bol aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello.

Celý článok od Dušana Kolenčíka si môžete prečítať na stránke Trnavského Arcibiskupského Úradu.

Na oslave boli aj naši spolubratia.