Seminaristi a hokejbal


Pre nás bohoslovcov existuje viacero možností ako tráviť poobedňajší voľný program, ktorý nazývame vychádzka. Jednou z týchto možností je napríklad posilňovanie tímového ducha a zdravej súťaživosti. K tomu nám ako prostriedok slúži hokejbal. Ide o kolektívny šport, ktorý sa nápadne podobá na hokej. Na rozdiel od hokeja sa hokejbal nehrá na ľade, ale na betónovom povrchu. Hokejkami sa po hracej ploche neposúva gumený puk ale gumená loptička.

„Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18,20). Preto ešte predtým ako začneme, v krátkosti sa spoločne pomodlíme, aby Ježiš bol prítomný medzi nami aj počas tejto aktivity, ktorá má za cieľ aj akési odreagovanie a udržiavanie fyzickej zdatnosti. Skutočne je to šport, ktorý naozaj vyžaduje vynaloženie množstva fyzického ale aj psychického úsilia, keďže každý chce byť členom toho víťazného tímu.

Hokejbal je preto pre nás výborný spôsob, ako rozvíjať naše nielen športové schopnosti a súčasne pri tom byť aj v Božej blízkosti.

Martin Gira