Denný archív: 6. novembra 2018


Keď sa skončí prednáškové obdobie, je potrebné preveriť vedomosti študentov v skúškovom období. Je to čas, kedy sa azda všetci vysokoškolskí študenti usilovnejšie začítajú do poznámok, skrípt a kníh, ak tak už nerobili priebežne počas semestra. Tiež je to čas odovzdávania rôznych seminárnych prác a písania písomiek. Na RKCMBF prebieha […]

Život v seminári očami prváka – Seminár počas skúškového obdobia