Denný archív: 16. novembra 2018


Dejiny svätej omše samozrejme začínajú pri jej založení. Na slávnej poslednej večeri Spasiteľ vzal do rúk „chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte: toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: Pite z neho všetci: toto je moja krv […]

Slávenie eucharistie v apoštolských časoch