Život v seminári očami prváka – Seminár počas skúškového obdobia


Keď sa skončí prednáškové obdobie, je potrebné preveriť vedomosti študentov v skúškovom období. Je to čas, kedy sa azda všetci vysokoškolskí študenti usilovnejšie začítajú do poznámok, skrípt a kníh, ak tak už nerobili priebežne počas semestra. Tiež je to čas odovzdávania rôznych seminárnych prác a písania písomiek.

Na RKCMBF prebieha hodnotenie študentov tak isto ako na iných vysokých školách. Niektoré predmety sa končia ešte prednáškovom období – to sú napríklad jazyky – a iné ústnou alebo písomnou skúškou v skúškovom období.

Počas skúškového obdobia sa mierne mení seminársky poriadok. Keďže neprebieha vyučovanie, posúva sa vstávanie z pol šiestej na šiestu hodinu. To mi celkom vyhovuje. Nezdá sa to, ale aj polhodina spánku navyše je veľmi príjemná a prospešná. Takto je o polhodinu posunutý celý ranný program. Ranné chvály a svätá omša sú v rannom programe samozrejme prítomné. Raňajkovať idem o ôsmej hodine.

Po raňajkách idem na izbu a začína sa samoštúdium. Kto má skúšky, učí sa na skúšky. Kto je šikovný a má už po skúškach, môže si čítať alebo robiť niečo v tichosti. Je to vzácny čas a treba ho dobre využiť. Doobedňajšie samoštúdium sa končí pred pol jednou. Vtedy sa presúvam do kaplnky na modlitbu Anjel Pána a partikulárne spytovanie svedomia. Potom nasleduje obed.

Po obede prichádza na rad o hodinu predĺžená vychádzka. Trvá od skončenia obeda (cca 13:00) do 15:45. Ale, sú tu aj výnimky! Kto mal skúšku doobeda, má vychádzku dlhšiu ešte o hodinu (čiže do 16:30) a kto mal skúšku poobede, tak má vychádzku až do 17:30. Keďže doobeda sa viac namáha hlava, je potrebné to poobede kompenzovať a vhodne využiť vychádzku na vykonávanie nejakého druhu športu alebo utváranie spoločenstva so spolubratmi.

Počas týchto predĺžených vychádzok som si zvykol chodiť alebo do posilňovne, alebo na dlhšiu prechádzku popri Dunaji. Keď sa potom vrátim naspäť do seminára občerstvený chladným vzduchom, podľa toho, koľko mám času, ešte sa učím alebo si niečo čítam.

Ak trvala vychádzka do 15:45, tak po jej skončení je skriptúra. Po skriptúre je zase čas na samoštúdium. To trvá až do večerného programu v kaplnke (teda do lektúry a modlitby vešpier), ktorý začína o 18:05. Potom nasleduje večera.

Po večeri je osobné voľno, ktoré je o polhodinu dlhšie ako počas prednáškového semestra. Ten čas môžem využiť podľa vlastného uváženia. Keď som mal pred sebou ešte nejaké skúšky, bolo rozumné využiť tento čas na učenie sa. Keď som mal už skúšky hotové, išiel som na počítač alebo som si čítal knihu. Osobné voľno trvá do 21:00, keď sa začína modlitba pred spaním. Pred ňou bývajú niekedy aj punktá. Po skončení tejto poslednej modlitby dňa sa odoberám do izby a už nasleduje večerná hygiena a odchod do postele. Posledný bod programu dňa je spánok, na ktorý sa už veľmi teším. Po celom dni, kedy dostalo zabrať telo i duša je potrebné oddýchnuť si a pripraviť sa na ďalší deň. Je 22:00, zhasíname, končíme.

Dobrú noc!

Martin Surový