Obliečka bratov tretiakov


Mama don Bosca, ctihodná Margita povedala mladému Jankovi pred jeho obliečkou a vstupom do seminára, aby pamätal na to, že „Nie šaty robia človeka, ale čnosti.“ Taktiež mu veľmi odporúčala, aby sa na tejto ceste celý odovzdal Panne Márii a ďalej mu povedala, že ak by mal pochybnosti o svojom povolaní, nech nezneuctí toto rúcho, ale ho radšej vyzlečie ak by mal raz ako kňaz zanedbávať svoje povinnosti.

Dňa 20. novembra 2018 sme sa aj my bohoslovci tretieho ročníka obliekli do reverend počas svätej omše, ktorú celebroval otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Svätá omša bola prvýkrát slávená z ľubovoľnej spomienky na blahoslavenú Annu Kolesárovú.

Je to prvý viditeľný krok ku kňazstvu, z čoho máme veľkú radosť, ale zároveň sme tento moment prežívali aj s istou bázňou a s vedomím istej zodpovednosti, ktorú budeme aj navonok prejavovať týmto odevom.

Po svätej omši sme mali spoločné raňajky s otcom arcibiskupom, s predstavenými nášho kňazského seminára a s kňazmi z našich rodných farností, s ktorými sme mali možnosť sa stretnúť a pozdielať sa so svojimi doterajšími zážitkami.

 

Juraj Zongor, 3.ročník

 

Foto: Pavol Reisel