Život v seminári očami prváka – Víkend v seminári


Keďže doteraz som vám predstavil iba program počas pracovných dní, určite vás bude zaujímať, ako to vyzerá v seminári počas víkendov.

Sobotňajšie rána mám asi najradšej z celého týždňa, pretože sa dá pospať si najdlhšie. Vstávanie je o 6:30. Potom príde na rad ranná hygiena a odchod do kaplnky. Ranné chvály sa začíname modliť o siedmej hodine. Po nich nasleduje rozjímanie a svätá omša. Raňajky sú o 8:30. Keď sme sa už naraňajkovali, idem do izby a začne sa upratovanie. Ako prváci máme na starosť dve izby, v ktorých bývame a spoločenskú miestnosť pri našich izbách. Sme po dvojiciach podelení na skupinky a striedame sa pri upratovaní. Niekto vynáša koše, iný vysáva alebo utiera prach. Na upratovanie je vyhradený čas do desiatej hodiny, pretože potom sa začína skriptúra.

Po skriptúre je čas vyhradený na samoštúdium alebo tiché zamestnanie, čo znamená, že môžem vykonávať také činnosti, ktoré nebudú rušiť ostatných spolubratov. Pred pol dvanástou je program v kaplnke. Najprv je to lektúra a po nej nasleduje modlitba posvätného ruženca. Zakončíme ju modlitbou Anjel Pána a ide sa na obed.

Po obede sa začína najdlhšia vychádzka z celého týždňa. Trvá od skončenia obeda (12:30) do 17:30. V tomto čase sa už vymyslieť všeličo. V obľube je hranie futbalu v telocvični alebo turistika v okolí Bratislavy. Po návrate z vychádzky je modlitba vešpier a večera. Do deviatej večer je osobné voľno, po ktorom nasleduje program v kaplnke. Je to modlitba litánií, punktá a kompletórium. Spať sa ide o 22. hodine.

Nedeľný program má tiež svoje špecifiká. Vstáva sa o štvrť na sedem a o trištvrte na sedem je modlitba ranných chvál. V nedeľu sa liturgia hodín modlí slávnostným spôsobom – teda spieva sa a jej sláveniu predsedá niektorý z predstavených. Po ranných chválach je rozjímanie. O pol ôsmej sú raňajky.

Po raňajkách sa konajú liturgické nácviky, ktorých sa zúčastňujú tí, ktorí majú v ten deň pridelenú nejakú službu. Ja idem na nácvik schóly, pretože schólisti spievajú na svätej omši o deviatej hodine, ktorá sa koná v katedrále. Nácvik sa skončí okolo pol deviatej, potom zostáva už len sa obliecť a prichystať sa na svätú omšu.

Svätá omša v katedrále je o 9. hodine a slávi sa v latinskom jazyku. Páči sa mi atmosféra, ktorú dokáže vyvolať gregoriánsky spev, latinský jazyk, dym z kadidla a svetlo prenikajúce cez okná katedrály. Na druhú stranu, v katedrále je dosť zima, takže sa všetci tešíme na koniec svätej omše a návrat do seminára.

Po svätej omši sa vrátim do seminára a mám chvíľu čas, kým sa nezačne skriptúra. Po nej je v kaplnke lektúra a modlitba posvätného ruženca. Program v kaplnke sa znova zakončí modlitbou Anjel Pána a môže sa ísť obedovať.

Po obede je vychádzka, ktorá trvá do 17:15. Večerný program je podobný ako tomu je v sobotu. Zmenou je akurát to, že od 20tej sa začína v kaplnke adorácia. Po Eucharistickom požehnaní sú punktá, zaspievame kompletórium (v latinskom jazyku) a ideme spať.

Ďalší týždeň sa skončil a ráno sa začne nový týždeň, ktorý určite prinesie veľa nových výziev na duchovný i osobnostný rast každého z nás.

Martin Surový