Denný archív: 9. decembra 2018


Deň otvorených dverí pre miništrantov sa koná tradične cez víkend prvej adventnej nedele. Tento rok prišlo do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda vyše sto miništrantov z Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy. Miništranti spoznali nielen priestory seminára, ale aj každodenný život bohoslovcov. Bol pre nich pripravený bohatý program. V sobotu ich […]

Miništranti v seminári – Minfa DOD