Miništranti v seminári – Minfa DOD


Deň otvorených dverí pre miništrantov sa koná tradične cez víkend prvej adventnej nedele. Tento rok prišlo do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda vyše sto miništrantov z Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy. Miništranti spoznali nielen priestory seminára, ale aj každodenný život bohoslovcov. Bol pre nich pripravený bohatý program. V sobotu ich čakal kvíz, sv. omša v seminári, ktorú slúžil kapucín brat Tadeáš Chrvala. Po obede sa miništranti vybrali v skupinách do mesta plniť rôzne úlohy. Večer si pre nich bohoslovci tradične nacvičili krátke divadelné predstavenie. Moderným spôsobom stvárnili podobenstvo o milosrdnom samaritánovi. Nasledovala eucharistická adorácia a po nej možnosť zapojiť sa do workshopov.

V nedeľu miništranti začali deň spievanou modlitbou liturgie hodín. Sv. omšu v Katedrále sv. Martina v latinskom jazyku celebroval otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Po sv. omši miništranti súťažili v rôznych disciplínach v seminári. Potom sa vyhodnotili všetky aktivity a najlepší získali sladké odmeny. Na záver bohoslovci poďakovali miništrantom za krásne spoločenstvo a spoločne strávený čas, a pozvali miništrantov na letný tábor MINFA 2019.

Šimon Rábara

 

(Foto: Dávid Kimmerling)