Svätá omša v V.-VII. storočí


Ako na východe, tak i na západe sa liturgia míľovými krokmi vyvíja vpred. Tento vývoj je v jednotlivých častiach Cirkvi pomerne rozličný. Na východe v liturgii vedie Antiochia a Alexandria, na západe Rím a Miláno. Tieto mestá by sme mohli nazvať centrami liturgického rozvoja. V tejto dobe totiž sa ešte nepodarilo v jednotlivých obradoch nastoliť jednotu. Jednotlivé liturgické rodiny sa vedľa seba sebestačne vyvíjali a rozširovali. Menšie mestá a dediny nasledovali liturgiu väčších miest. Mnoho krát si takéto menšie mestá spájaním rôznych liturgii vytvárali vlastné, preto je dnes už veľmi ťažké určiť ich vzájomné prepojenie a pôvod. Kvôli tomuto môžeme vidieť rozdiely v dielach rôznych autorov o zadelení a zoskupení týchto jednotlivých liturgii.

Viktor Varga