Život v seminári očami prváka – „Čo ak…?“ – 2. časť


Čo ak chce seminarista športovať?

Pravidelné vykonávanie športových aktivít je veľmi odporúčané. A keď už nebude pravidelné, tak aspoň občasné. Treba sa hýbať, zmeniť aktivitu a vybiť energiu. O tom, že šport pomáha utužovať zdravie, hádam ani netreba písať.

Na športovanie máme vytvorené možnosti v čase vychádzok. V sobotu a nedeľu, keď sú vychádzky dlhšie, je možné ísť si zahrať futbal, ísť na turistiku, bicyklovať sa či si zabehať. Aj v čase kratšej vychádzky sa dá všeličo vymyslieť.

Viacerí spolubratia tu majú bicykle, ktoré využívajú na výjazdy po okolí Bratislavy. Inou možnosťou, ako športovať, je posilňovňa. Tá sa nachádza v priestoroch seminára a je celkom slušne zariadená. Jej návštevnosť stúpa najmä v zimných mesiacoch, keď je vonku horšie počasie. S príchodom jari a oteplením sa aktivity presúvajú von. Rozmáha sa beh, bicyklovanie či prechádzky. Ale ani zima neodradila niektorých otužilých a odhodlaných spolubratov od zimného bicyklovania či dokonca bežkovania.

Čo ak seminarista potrebuje oprať a ožehliť?

Hoci túto činnosť v domácnostiach mnohých seminaristov zabezpečovala mamina, v seminári sme sa ju museli naučiť vykonávať sami. Na pranie je k dispozícii viacero práčok. Vyprané oblečenie sa suší na sušiakoch na chodbách alebo v sušiarni. Dá sa využiť aj sušička. Ožehliť si oblečenie nie je vždy jednoduché, najmä ak je látka príliš krčivá. Niektorí spolubratia však žehlia radi a ich košele vyzerajú skvele.

Čo ak chce seminarista študovať?

Ak chce študovať, to je len dobre. Môže tak robiť počas prednášok, v čase samoštúdia alebo počas osobného voľna. V budove seminára sa nachádza knižnica, ktorá obsahuje značné množstvo kníh. Oproti cez cestu na Kapitulskej je aj fakultná knižnica. Prístup na internet je v celom seminári zabezpečený. Zaujímavou možnosťou na rozširovanie vedomostí sú rôzne konferencie a prednášky, ktoré sa konajú v aule. Taktiež máme možnosť zúčastniť sa prednášok, ktoré sa konajú mimo seminára v rôznych častiach Bratislavy. Za veľmi obohacujúce pokladám diskusie so spolubratmi. Počas nich si často uvedomím, že môj pohľad na vec nie je ten jediný správny a o veci treba uvažovať vo viacerých pohľadoch.

Čo ak chce ísť seminarista na spoveď alebo duchovný rozhovor?

Duchovný život seminaristov je obzvlášť dôležitý. Na jeho udržiavanie a zveľaďovanie sú v seminári prítomní dvaja otcovia špirituáli – otec Ján a otec Alexander. Oni sú tí, ktorí vidia do duše seminaristov, pod rôzne masky a plášte. Okrem toho, že sú tak ako všetci kňazi povinní zachovávať spovedné tajomstvo, v seminári nemôžu zasahovať do procesov, ktoré predchádzajú diakonskej alebo kňazskej vysviacke. Spovedajú v podstate každý deň po ranných chválach až do svätej omše, prípadne sa dá dohodnúť na stretnutí individuálne. Niektorí seminaristi majú svojho spovedníka alebo duchovného vodcu mimo seminára.

Raz do mesiaca sa v piatok a sobotu koná duchovná obnova, ktorá nám má pomôcť obnoviť si duchovné sily a prehĺbiť vzťah s Bohom. Počas duchovnej obnovy je tiež možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia.

Martin Surový