Denný archív: 11. januára 2019


– fajčiť? Áno, môže. Fajčenie nie je prekážkou ku vysviacke. To, že je to neresť a má to vplyv na zdravie, je kapitola sama o sebe. V priestoroch seminára je fajčenie zakázané a tí, ktorých sa to týka, musia chodiť mimo seminár. – piť alkoholické nápoje? Ako kedy. Vo všeobecnosti je požívanie alkoholických nápojov […]

Život v seminári očami prváka – „Môže seminarista…?“


Na západe v časoch V. storočia rozoznávame dva pramene rítov – rímsky a galikánsky. Nás bude samozrejme skôr zaujímať rímsky, o ktorom žiaľ máme pomerne málo záznamov. Našim hlavným prameňom z tohto obdobia sú tri Sacramentáre (takto v tom období nazývali misál), ktoré však tiež o samotných obradoch nenesú žiadnu zmienku a z modlitieb spomínajú len kolektu, prefáciu […]

Západná tradícia slávenia eucharistie