Denný archív: 4. februára 2019


„Je dôležité, v čo veríme, no ešte dôležitejšie je, komu veríme.“ Benedikt XVI. Slovo viera, veriaci, veriť, alebo ich opačné významy sa používajú pomerne často. No zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo tie slová znamenajú? Čo znamená slovo veriť? Ako by ste niekomu vysvetlili, čo je to viera? O tom, čo […]

Viera – súhlas kvôli svedectvu (časť prvá)