Bratislavská arcidiecéza začína sláviť rok modlitieb za nové kňazské povolania


V bratislavskej arcidiecéze, do ktorej patrí aj Kňazský seminár sv. Cyrila a sv. Metoda v Bratislave, sa začal vo štvrtok 14. februára sláviť rok modlitieb za nové kňazské povolania, ktorý potrvá do 14. februára 2020. Tematický rok ohlásil v pastierskom liste, ktorý sa čítal v nedeľu (10.2.) v kostoloch arcidiecézy, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Vyhlásil ho pri príležitosti 11. výročia ustanovenia Bratislavskej arcidiecézy.

Otec arcibiskup povedal: „Potrebujeme duchovné povolania, potrebujeme nových kňazov pre duchovnú službu. A preto chceme pri príležitosti 11. výročia ustanovenia Bratislavskej arcidiecézy od 14. februára 2019 začať rok modlitieb za nové kňazské povolania pre našu arcidiecézu.“

Rok modlitieb bude podľa otca arcibiskupa Zvolenského znamenať, že okrem prosieb za nové duchovné povolania by sa mali pridať pri každej svätej omši do spoločných modlitieb veriacich aj osobitné prosby za nových duchovných služobníkov.

Aj my v seminári sme sa začali modliť viac za nové kňazské povolania. A pozdravujeme a ďakujeme všetkým, ktorí nás sprevádzajú modlitbou a aj materiálnou podporou. A spoločne prosme Pána žatvy aby poslal robotníkov na svoju žatvu, lebo žatva je veľká a robotníkov málo.

(Daniel Kremnický)