Denný archív: 20. marca 2019


„Všetko má svoj čas a každá činnosť pod nebom má svoju chvíľu.“ (Kaz 3, 1) Nadpis článku tvorí otázka, s ktorou ste sa už zaiste stretli. Autormi takéhoto typu otázok sú ľudia, ktorí nepochopili tomu, čo je to modlitba. O význame, druhoch a spôsoboch modlitby toho bolo už veľa napísaného. Kto chce, nech si […]

Modliť sa? Už zase?