Diakonská vysviacka


V sobotu, dňa 2. marca 2019 sme sa zúčastnili diakonskej vysviacky nášho spolubrata Petra Juhása. Dp. Peter Juhás prijal kňazské svätenie v stupni diakonátu vo svojom rodisku – vo Vrbovom z rúk trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha. Diakon Peter sa formoval v našom seminári do roku 2017, kedy bol otcom arcibiskupom poslaný na štúdiá do Ríma. Teologické štúdiá tak dokončil na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a duchovnú formáciu v kolégiu Germanicum – Hungaricum. Petrovi prajeme veľa síl a Božieho požehnania na jeho ceste služobníka evanjelia.

David Kimmerling

Foto: Pavol Reisel