Hosť v seminári


V utorok, piateho marca zavítal do nášho seminára vzácny hosť, americký kňaz Shenan Bouquet, prezident medzinárodného pro-life hnutia „Human Life International“. Túto organizáciu v roku 1972 založil benediktínsky kňaz Paul Marx v nadväznosti na encykliku sv. Pavla VI. „Humanae Vitae“. V súčasnosti sa organizácia Human Life International považuje za najväčšiu pro-life organizáciu na svete a pôsobí vo viac ako 80 krajinách sveta.

Otec Bouquet sa nám prihovoril na tému: „Duchovný zápas za život.“ Vo svojom príhovore sa dotkol viacerých problémov, ktorým dnes v západnej kultúre čelí tradičný pohľad na sexualitu, rodinu, manželstvo a plodnosť. Medzi tieto problémy zaradil predovšetkým pornografický priemysel a s ním spojené obchodovanie s ľuďmi, potratové zákony, vysokú rozvodovosť, promiskuitu a kontrolu pôrodnosti pomocou antikoncepcie.

Všetky tieto faktory vedú k demografickej zime, ktorá je podľa otca Bouqueta dielom zlého ducha. Preto je boj za pro-life hodnoty v spoločnosti zároveň bojom o osobnú svätosť každého kresťana. V tomto kontexte sme boli všetci pozvaní zodpovedne využívať čas v seminárni na duchovnú aj intelektuálnu formáciu, aby sme raz boli schopní čeliť súčasným výzvam v oblasti ochrany života od počatia až po prirodzenú smrť.

Ján Bednárik

(Fotky: Dávid Kimmerling)