Seminár na lyžiach


Podľa dlhoročnej tradície, bratislavskí seminaristi uvoľňujú únavu zo skúškového obdobia na týždennom výlete spojenom s lyžovačkou. V tomto príspevku vás poinformujú o tom, ako sa tam cítili.

Druhý ročník: Boli v obci Zuberec, nedaľeko od Roháčov. Fotky nám poslal Samuel Polednák.

 

Tretí ročník: Za tretiakov nám poslal článok a fotky Martin Gira.

Lyžovačka tretiakov v Terchovej

My seminaristi tretieho ročníka sme si už po tretí raz za sebou vybrali Terchovú ako našu destináciu pre tohtoročné zimné výlety (8.2. – 16.2.2019). Podobne ako minulý rok, tak aj tento rok sa o našu duchovnú formáciu počas týchto dní staral kňaz Lukáš Blažo.
Na terchovskú faru, v ktorej bývajú rehoľníci zo Spoločnosti Božieho Slova (verbisti), sme dorazili ešte v piatok večer, pretože už na nasledujúci deň sme mali naplánovanú turistiku v prekrásnej a zasneženej okolitej prírode. Cieľom našej turistiky boli Jánošíkove diery, ktoré sú častým vyhľadávaným miestom pre turistov. Obzvlášť v zime sa hovorí, že sú prekrásne a naozaj to bol pre nás veľký zážitok. V nedeľu sme sa na svätej omši mohli po roku opäť zvítať s veriacimi, aby sme spolu s nimi prežili tajomstvá svätej omše. V ďalších dňoch sme lyžovali na neďalekej Kubínskej holi, absolvovali sme výlety do blízkeho okolia Terchovej alebo na neďalekú Oravu alebo ak bolo náhodou treba, tak aj len tak oddychovali. Popri tom sme sa tiež usilovali pomáhať miestnym verbistom miništrovaním na svätých omšiach. Veľmi dobrou skúsenosťou pre nás bolo aj stretnutie so skupinkou tamojších kandidátov sviatosti birmovania.
Prežili sme naozaj úžasný týždeň v nádhernom a pre nás už veľmi dobre známom a prívetivom prostredí. Chceme sa v prvom rade poďakovať Pánu Bohu, že nám opäť doprial možnosť stráviť týždeň s vdp. Lukášom Blažom u kňazov verbistov v Terchovej a že sme mohli načerpať mnoho duchovných ale aj fyzických síl do letného semestra. Vďaka patrí aj samotným bratom verbistom za to, že nás ochotne prijali a tiež aj veriacim z farnosti, že nám náš pobyt spríjemnili svojou láskavosťou. Špeciálna vďaka patrí tým z nich, ktorí nám prisľúbili modlitby za naše povolania. Aj my v našich modlitbách budeme pamätať na celú farnosť.

 

Štvrtý ročník: Štvrtáci boli tiež pri Roháčoch, v obci Štefanová. Fotky robil Pavol Reisel.

Správy a fotografie z ostatných výletov budeme priebežne dopĺňať.