Denný archív: 1. apríla 2019


Pozývame Vás na program Deň Otvorených Dverí do nášho seminára v Bratislave dňa 12. mája 2019! Program: 09:00 – Latinská sv. omša v Katedrále sv. Martina v Bratislave 10:30 – Diskusia s hosťami v Aule Benedikta XVI. v kňazskom seminári 12:00 – Obedná prestávka 13:30 – Voľná prehliadka kňazského seminára […]

Deň Otvorených Dverí


V uplynulý piatok, 29. marca sa na pôde Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty uskutočnila ďalšia zaujímavá a podnetná vedecká konferencia. Toto podujatie chcelo priblížiť život a dielo významnej osobnosti slovenských cirkevných dejín – jezuitského biskupa Pavla Máriu Hnilicu. Počas celého dňa zaznelo v aule Benedikta XVI. 12 odborných príspevkov často doprevádzaných […]

Medzinárodná konferencia o biskupovi Hnilicovi