Časopis Adsum na ceste ku Vám


Je tomu len pár dní, kedy sme nové časopisy vyzdvihli z tlačiarne vydavateľstva LÚČ s počtom kusov – 3810 (čo je oveľa viac ako pominulé roky). A práve počas tohto posledného týždňa pred odchodom na veľkonočnú liturgickú prax domov sme zabalili a poslali všetky objednávky časopisu. Obohatení o ministéria lektorátu, akolytátukandidatúry diakonátu a presbyterátu prichádzame do našich farnosti aj s novými číslami časopisu ADSUM.

Ten, kto by nedostal mimoriadne číslo nášho časopisu stále je možnosť si ho objednať prostredníctvom e-mailu na: redakcia@adsum.sk

 Viac informácií:
http://www1.kscm.sk/aktivity/adsum/

Online archív časopisu:
http://www1.kscm.sk/casopis-adsum/

 

Informoval Ján Selecký
zástupca šéfredaktora