Incident pri Meríbe


Vo štvrtok 25.04. zavítal na našu fakultu SSDr. Blažej Štrba PhD., biblista. V rámci fakultného štvrtku nám priblížil stať z knihy Numeri (kap. 20) s názvom: Incident pri Meríbe. Zameral sa na príbeh Izraelského národa, ako nemali na púšti vodu a ako prosili od Mojžiša, aby im ju zaobstaral. Otec Blažej upriamil svoju pozornosť na vodcov Izraela, Mojžiša a Árona, ktorí dostali od Pána príkaz, ale nekonali úplne podľa neho, za čo ich Pán potrestal tým, že nevošli do Zasľúbenej zeme, ktorú im Boh sľúbil. Stalo sa tak preto, lebo nedôverovali úplne Pánovi, spoliehali sa viac na seba, udierali po skale, a nielen raz, ale dokonca až dvakrát. Táto naoko malá chyba ich stála Zasľúbenú zem. Spomenul tento, ale aj viaceré dôvody prečo tomu tak bolo. Otec Blažej okorenil svoju úvahu aj humorom, a tak nás aj týmto spôsobom povzbudil, že štúdium Biblie nie je náročné, ale pre nás kresťanov a zvlášť seminaristov veľmi potrebné a užitočné, aj pre náš každodenný život.

Ján Bednárik
Foto: Dávid Kimmerling