Máme nových lektorov a akolytov


„Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč.“ Hebr 4, 12

Otec biskup Jozef Haľko udeľoval v utorok 9. apríla ministérium lektorátu. V homílii zameral svoju pozornosť na moc Slova. Spojil to s príbehom, v ktorom dcéra doma oznámila, že uverila v Boha. Otec, ktorý nebol veriaci, jej chcel dokázať, že sa mýli a tak si zadovážil Bibliu a začal ju študovať. Hľadal argumenty, ktorými by dcéru presvedčil o nezmyselnosti viery. Stal sa však opak. Božie slovo zapôsobilo na otca a po čase aj on uveril.

Súčasná doba je typická znehodnotením slova. Veľa sa rozpráva a píše, ale prevažne sú to prázdne slová. Chýba pointa, ktorá by zasiahla srdce. No Božie slovo ponúka čosi iné. Jeden verš sa môže stať námetom rozjímania na celý deň, ba možno aj týždeň.

Napokon treba pripomenúť dôležitosť stotožnenia sa s Božím slovom. Ten, kto ho ohlasuje, je prvý, ktorého by Slovo malo formovať. Nie je mysliteľný dualizmus, v ktorom by bol život ohlasovateľa Slova v radikálnom rozpore so Slovom, ktoré hlása.

 

„Keď ide o každodenný chlieb, prečo ho prijímať len raz do roka? Keď ti má slúžiť každý deň na úžitok, prijímaj ho denne a snaž sa žiť tak, aby si bol hodný každý deň ho prijímať.“ Sv. Ambróz

Pri svätej omši v stredu 10. apríla k nám zavítal trnavský arcibiskup Ján Orosch, ktorý spolubratom štvrtákom udelil ministérium akolytátu. V kázni spomenul príhodu zo svojich kaplánskych rokov. Keď raz bol s miništrantami na výlete v Prahe, navštívili múzeum liturgických predmetov v Lorete. Sú tam vystavené rôzne vzácne liturgické predmety. Nachádza sa tam aj krásna monštrancia, nazývaná Diamantové slnko. Jeden z jeho chlapcov však k počudovaniu všetkých vyhlásil: „Aká úbohá je tá monštrancia, keď v nej chýba Pán Ježiš.“ Naozaj, monštrancia bez Eucharistie je ničím.

Preto je dôležité (podľa možnosti) každodenné prijímanie Eucharistie. S Ježišovou pomocou sa z nášho srdca stane monštrancia, v ktorej bude on prítomný a môžeme ho zaniesť medzi ľudí. Otec arcibiskup spomenul aj úlohy akolytov v liturgii, kde slúžia ako mimoriadni rozdávatelia svätého prijímania, ale aj dôležitosť návštevy chorých. Akolyta má k Eucharistii pristupovať s veľkou pokorou a horlivosťou, pretože nie on je ten, na koho sa má upriamiť pozornosť, ale Kristus.

Martin Surový

(Foto: Pavol Reisel)

 

Lektori s otcom biskupom Haľkom.