Medzinárodná konferencia o biskupovi Hnilicovi


V uplynulý piatok, 29. marca sa na pôde Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty uskutočnila ďalšia zaujímavá a podnetná vedecká konferencia. Toto podujatie chcelo priblížiť život a dielo významnej osobnosti slovenských cirkevných dejín – jezuitského biskupa Pavla Máriu Hnilicu.

Počas celého dňa zaznelo v aule Benedikta XVI. 12 odborných príspevkov často doprevádzaných archívnymi a nie veľmi známymi fotografiami zo života Mons.Hnilicu. Na tejto celodennej konferencii sa zúčastnili aj viacerí zahraniční hostia, predovšetkým historici a kňazi, ktorí biskupa Hnilicu a jeho dielo osobne poznali. Po hodnotných príspevkoch, ktoré pripomenuli aj niektoré nie veľmi známe skutočnosti slovenského exilového biskupa, nasledovala diskusia a svedectvá pamätníkov. Na záver udelil účastníkom konferencie apoštolské požehnanie kazašský arcibiskup z Astany, Mons. Tomash Peta.

Peter Sklenár

(Foto: Dávid Kimmerling)